HotlineHotline: 0908 940 270     EmailEmail: info@btis.vn

FacebookFacebookFacebook     

Đào tạo nhận thức an toàn thông tin.

Bên cạnh những rủi ro do bị tấn công, nhân viên của bạn có thể là mắt xích yếu nhất gây ra các vấn đề cho tình hình an ninh tổng thể của tổ chức. Dịch vụ Đào tạo nhận thức an toàn thông tin của chúng tôi sẽ giúp nâng cao nhận thức của mỗi thành viên về bảo mật của tổ chức.

DD

Các khóa học chuyên đề và chứng chỉ quốc tế về an toàn thông tin

Các khóa học chuyên đề:

  • Căn bản về bảo mật
  • Kiểm thử bảo mật cơ bản - nâng cao
  • Phân tích mã độc căn bản - nâng cao
  • Khai thác lỗ hổng bảo mật phần mềm
  • Security +
  • Quy trình vận hành ATTT

Các khóa học chứng chỉ quốc tế về an toàn thông tin

Staff1Staff1Staff1Staff1Staff1Staff1Staff1Staff1Staff1

Các khóa học khác.

Các khóa học khác về an toàn thông tin với những tùy chọn linh hoạt đáp ứng với từng nhu cầu riêng của mỗi khách hàng khác nhau

Main Menu