HotlineHotline: 0908 940 270     EmailEmail: info@btis.vn

FacebookFacebookFacebook     

Giải pháp - Dịch vụ

Service

Kiểm thử xâm nhập

Bằng cách sử dụng các cuộc tấn công mô phỏng thực tế, Bảo Tín sẽ tìm kiếm những điểm yếu tiềm tàng của hệ thống.

Chi tiết Right
Service

Tư vấn – triển khai giải pháp

Bảo Tín cung cấp một loạt các dịch vụ và giải pháp an toàn thông tin được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu cụ thể.

Chi tiết Right
Service

Đào tạo an toàn thông tin

Bảo Tín cung cấp các dịch vụ về đào tạo an toàn thông tin như Khóa học nâng cao nhận thức ATTT.

Chi tiết Right
Main Menu